Tháng 6

Lễ hội Quan Lạn (còn gọi là lễ hội chèo bơi Quan Lạn), là hội làng của người dân xã đảo Quan Lạn. Đây là một hòn đảo nằm ở khu trung tâm thương cảng cổ Vân Đồn. Lễ hội được tổ chức trên bến Đình, nơi có đình Quan Lạn, một ngôi đình cổ trong số ít những ngôi đình còn giữ được cho đến ngày nay. Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước của những người dân vùng biển. Đồng thời, đây cũng là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển Vân Đồn.
by Luxstay

by Luxstay

Tour Miền Trung