Các lễ hội tại Thừa Thiên Huế

Lễ hội Cầu Ngư là một trong những lễ hội Việt Nam nổi tiếng đồng thời cũng là lễ hội lớn nhất ở vùng miền Trung. Vào ngày đầu tháng giêng, những ngư dân tại Thừa Thiên Huế lại tất bật chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư. Đây là nghi lễ quan trọng cầu cho sóng yên biển lặng, tôm cá đầy ghe và cuộc sống người chài lưới thêm sung túc.
by Luxstay

by Luxstay

Tour Miền Trung